logo-black

- Termeni si conditii -

CLAUZE CONTRACTUALE

1. În cazul deteriorării unui obiect de îmbrăcăminte, în timpul procesului tehnologic de curățare-spălare, din vina exclusivă a prestatorului, în cazul pierderii din cauza prestatorului (eliberat greșit altui client) sau al furtului din unitate constatat de organele de poliție, prestatorul va oferi despăgubiri reprezentând de 5 ori costul curățării acelui obiect, în termen de maxim 30 zile de la constatare. În cazul deteriorării, pierderii sau furtului unui produs care face parte dintr-un set (costum, gama, colecție, etc.) se despăgubește numai produsul care face obiectul deteriorării, pierderii sau furtului.

2. Dacă obiectele predate iși modifică dimensiunile sau se deteriorează din cauza unor vicii ascunse (defecțiuni provenite din insuficiența rezistenței țesăturii, cusăturii, căptușelilor, adezivilor sau coloranților) firma este absolvită de orice răspundere.

3. În ceea ce privește uzura, ambele părți recunosc în principiu o uzură de 30% pentru orice obiect predat.

4. Restituirea obiectelor se face numai în urma prezentării bonului de comandă în original sau în cazul pierderii acestuia în baza unui act care să confirme identitatea persoanei care ridică comanda.

5. Hainele care nu posedă etichete cu recomandările de întreținere ale firmei producătoare, se primesc pentru prelucrare numai pe răspunderea clientului.

6. Societatea nu este răspunzătoare pentru neexecutarea prestațiilor în termen, datorită unor cauze de forță majoră (lipsa energiei electrice, a apei sau a depășirii capacității de producție).

7. Deoarece în procesul de curățare chimică solventul de curățat poate ataca unele materiale, firma nu răspunde de eventualele deteriorări ale acestora, desfacerea lipiturilor confecțiilor, deteriorarea nasturilor, cataramelor, fermoarelor, obiectelor decorative, pernițelor de umeri și a altor accesorii.

8. În urma prelucrării obiectelor din piele naturală și blană naturală sau cele care conțin componente din aceste materiale, acestea pot suferi modificări de culoare datorate unor defecte de tăbăcire, tanare și vopsire, motiv pentru care prestația de curățat chimic a acestor obiecte se face pe riscul dvs.

9. Obiectele neridicate în termen de 2 luni se consideră abandonate. Dupa 10 zile se percepe o taxă egală cu contravaloarea prestației.

10. Eventualele obiecții referitoare la calitatea prestației pot fi făcute exclusiv în momentul ridicării produselor, reclamațiile ulterioare nu vor fi luate în considerare. Clienții care din anumite motive solicită reprocesarea produselor în momentul ridicării acestora, pot fi luate retur.

11. Firma nu este răspunzătoare pentru obiectele uitate în buzunare, indiferent de valoarea acestora.

12. Aceste condiții reprezintă un contract între client și prestator, fiind acceptat de către ambele părți, în momentul semnării de către client a bonului de comandă.